Vše pro účetní

Pravidla soutěže

Vědomostní soutěž „Mistr účetní a daňové magie“ - od 1. 9. 2020 - do 30. 6. 2021

1. Vědomostní soutěž „Mistr účetní a daňové magie“ je určena všem návštěvníkům portálu VŠE PRO ÚČETNÍ – www.vseproucetni.cz .

2. Vědomostní soutěž „Mistr účetní a daňové magie“ probíhá na portálu www.vseproucetni.cz od 1. září 2020 do 30. června 2021.

3. Vědomostní soutěž „Mistr účetní a daňové magie “ je rozdělena na jednotlivá měsíční kola.

4. Každý první pátek v měsíci (bez ohledu na to, zda je tento den pracovním dnem či státním svátkem) je položena nová soutěžní otázka. Platnost každé otázky je od prvního pátku v měsíci 00:00 hodin do konce měsíce 23:59 hodin.

5. Každý měsíc se soutěží o cenu (ceny), která je zveřejněna na začátku každého soutěžního kola. V každém soutěžním kole se soutěží zpravidla o 1 cenu.

6. Autorem soutěžních otázek je Ing. Vladimír Zdražil, jednatel firmy BEZVA SERVIS s.r.o.

7. Výherce v daném měsíci je soutěžící, který odpoví na soutěžní otázku správně a na správné pozici. Správnou pozici v daném měsíci udává udává součet data v daný pátek a čísla měsíce, v kterém soutěž probíhá .... Např. v září 2020 začíná soutěž v pátek 4. září, září je 9. měsíc v roce a pozici výherce určuje součet číslic 4 + 9 = 13 ....... V září 2020 vyhrává vyhrává 13. správná odpověď atd.

8. Každý soutěžící se v rámci soutěžního měsíce smí zúčastnit soutěže pouze 1x. To znamená: 1 soutěžící = 1 emailová adresa = 1 přezdívka (nick).

9. Výherce bude do 5 pracovních dnů po ukončení soutěžního kola zveřejněn na portálu www.vseproucetni.cz. Výherci budou zveřejněni pod přezdívkami, které si sami zvolili v odpovědích na soutěžní otázky. Výherce bude také o výhře vyrozuměn e-mailem na e-mailovou adresu, kterou uvede v odpovědích na soutěžní otázky.

10. Výherce je povinen do 14 dnů po zveřejnění výhry a kontaktování dle bodu 9 těchto pravidel potvrdit výhru, sdělit svoji totožnost a způsob převzetí výhry. Ceny jsou zasílány prostřednictvím České pošty, a. s., případně lze domluvit osobní odběr v Hradci Králové nebo Pardubicích. Ceny budou výhercům rozeslány do 7 pracovních dnů po obdržení potvrzení výhry.

11. Každý výherce je po obdržení výhry povinen zaslat (poštou nebo e-mailem) vyplněný a podepsaný protokol o předání výhry, potvrzující její převzetí. V případě, že výherce nedodrží administrativní proceduru převzetí výhry, podmiňují si provozovatelé soutěže pro jakékoliv další výhry u této osoby pouze osobní převzetí.

12. Soutěžící dává účastí v soutěži souhlas zveřejnit svoji přezdívku (nick) v přehledu výherců vědomostní soutěže „Mistr účetní a daňové magie“ na portálu www.vseproucetni.cz .

13. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci BEZVA SERVIS s.r.o.

14. Provozovatel soutěže: BEZVA SERVIS s.r.o., IČ: 05544751

15. Provozovatel soutěže je oprávněn kdykoli v době probíhání soutěže změnit pravidla soutěže.

16. Na výhru nevzniká právní nárok.