Vše pro účetní

Doporučení KA ČR k účetním závěrkám

Komora auditorů ČR vydala doporučení pro auditory při vydávání zpráv auditora k účetním závěrkám za účetní období končící 31. 12. 2019 a pozdějí v souvislosti s Covid-19 v České republice. Doporučujeme toto doporučení aplikovat ve všech účetních jednotkách, a to bez ohledu na to zda jsou auditované či nikoliv.

Zdroj: www.kacr.cz