Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 459

V současné době /tj. v červnu 2022/ je v připomínkovém řízení návrh novely zákona o DPH, jehož součástí je změna limitu pro povinnou registraci plátce DPH při překročení limitu obratu v posledních dvanácti měsících. Nyní, tj. v roce 2022, činí tento limit jeden milión Kč. V případě, že tento návrh projde legislativním procesem, tak by měl být tento limit upraven na následující hodnotu

a/ 500.000 Kč

b/ 2.000.000 Kč

c/ 3.000.000 Kč

Správná odpověď: b/ V připomínkovém řízení ze strany odborných profesních komor je skutečně v červnu 2022 návrh ZDPH a souvisejících předpisů týkající se úpravy limitu pro povinnou registraci jako plátce DPH. V návrhu je uveden limit 2.000.000 Kč v posledních dvanácti, po sobě jdoucích měsících. Tato změny by v případě hladkého průběhu legislativního procesu mohla být účinná od 1.1.2023.

Kategorie: