Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 463

Plátce DPH se poslední dva roky soudil v obchodním sporu se svým obchodním partnerem. Soud rozhodl v jeho neprospěch a přikázal mu uhradit protistraně její náklady na advokáta, které vznikly ve sporu. Byla mu doručena faktura ve výši sto tisíc korun plus 21 procent za advokátní služby (tj. celkem 121 tisíc Kč k úhradě). Tato faktura byla vystavena na základě smlouvy o právním zastoupení na protistranu. Má plátce DPH, který prohrál soud, právo si nárokovat odpočet DPH z této faktury?

a/ ano bez jakýchkoli podmínek

b/ ano, ale pouze v případě, že prokáže mraznost soudního sporu na uskutečněná zdanitelná plnění

c/ ne

Správná odpověď:-c/ Plátce, který prohrál spor, je pouze obeznámen s výší daňového dokladu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené protistranou a smluvním advokátem. V návaznosti na výše uvedené je vystaven daňový doklad na jinou osobu než je dotazující se plátce. Bude muset uhradit oprávněnému částku včetně DPH, avšak nemá nárok na odpočet.

 

 

Kategorie: