Vše pro účetní

Archiv

 

Cestovní agentura se sídlem v Praze, kde je registrována i k DPH, funguje jako provizní prodejce zájezdů tuzemských cestovních kanceláří. Od listopadu 2013 uzavřela smlouvu s nejmenovanou německou CK týkající se provizního prodeje jejich zájezdů. Přijatá provize za zprostředkování od německé CK bude mít následující režim DPH:

 

a/ použije se zvláštní režim určený pro CK v paragrafu 89, odstavec 1 – 14 s místem plnění v tuzemsku a daň odvádí shora příjemce provize

b/Místo plnění je v Německu, kde se musí pražská agentura registrovat k DPH a zde i následně odvést daň

c/ Místo plnění je v Německu a přijatá provize podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u příjemce služby. Tuzemský plátce DPH vykáže v řádku 21 přiznání k DPH a uvede plnění do souhrnného hlášení

 

Správná odpověď c/

Paragraf 89, ZDPH se detailně věnuje uplatňování DPH u tzv.touroperátorů – tj. těch kteří vlastním jménem objednávají služby a kompletují balíček v podobě zájezdu. Ovšem provizní prodejci do této kategorie nepatří. Ti fungují na principu zprostředkování a jejich provize se zdaňuje dle základního pravidla pro služby.

V našem případě jde o obchodní vztah vztah tuzemského plátce a plátce z jiné členské země EU. Hodnota přijaté provize se vykáže na řádku 21 přiznání k DPH a uvede se v souhrnném hlášení. Na daňovém dokladu se uvede odkaz na evropskou směrnici a vzkaz adresovaný příjemci plnění, aby zdanil ve státě, kde má sídlo.

Kategorie: