Vše pro účetní

Archiv

 

Francouzský občan si objednal službu u české právní kanceláře se sídlem v Brně. V souladu s uzavřenou objednávkou mezi touto právní kanceláří a francouzským občanem ( ten není plátcem DPH a toto plnění není použito k ekonomické činnosti) činí hodnota právních služeb 500 EUR. Kde bude místo uskutečnění zdanitelného plnění?

 

a/ Nikde. V souladu se zněním smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Francií nepodléhají právní služby objednané francouzskými občany DPH.

b/ V tuzemsku. Právní kancelář jako tuzemský plátce DPH bude fakturovat včetně základní sazby DPH v ČR (21 procent) a odvede tuto daň v ČR.

c/ Ve Francii. Francouzský občan se obrátí na nejbližšího plátce DPH v okolí svého bydliště a předá jeho fakturační údaje české právní kanceláři. Ta potom bude fakturovat francouzskému plátci DPH v režimu reverse charge a dojde k přenesení daňové povinnosti na odběratele (příjemce služby). Tím pádem DPH bud vypořádáno ve Francii.

 

Správná odpověď b/

v souladu se zněním paragrafu 9, odst.1 a 2 ZDPH v platném znění je místo plnění u služeb objednaných osobou, která není plátcem DPH tam, kde má osoba uskutečňující plnění sídlo. V našem případě je místo plnění v ČR s ohledem na sídlo právní kanceláře (Brno). Tudíž bude česká právní kancelář fakturovat včetně naší DPH (21 procent). Ve svém DP odvede tuto službu na řádku 1 přiznání.

 

Kategorie: