Vše pro účetní

Archiv

Řešení ke kvízové otázce č.9

 

Podání dodatečného daňového přiznání k DPH je nepřípustné v případě, že …

a/ plátce neuhradil poslední známou daňovou povinnost včas ani v ochranné lhůtě pěti dnů

b/ poslední známá daňová povinnost byla uhrazena ve splátkách

c/ poslední známá daňová povinnost byla stanovena s použitím pomůcek

 

Správná odpověď: - c/ pakliže správce daně musí využít institutu stanovení daně prostřednictvím pomůcek, tak jde o natolik významný prohřešek plátce (nekomunikuje, skrývá se), a tudíž plátce ztrácí nárok na podání dodatečného daňového přiznání

p Podání dodatečného daňového přiznání k DPH je nepřípustné vnbsp;ochranné lhůtě pěti dnů/p

Kategorie: