Vše pro účetní

Archiv

Řešení ke kvízové otázce č.22

 

Objednatel (tuzemský plátce DPH) poskytl zálohu ve výši 50.000 Kč dodavateli stavebních prací (také tuzemský plátce DPH). Stavební práce poslouží pro ekonomickou činnost objednatele…. Z této zálohy přijaté před započetím prací ….

 

a/ se musí přiznat DPH, neboť jde o plnění mezi dvěma tuzemskými plátci

b/ se může přiznat DPH v případě, že smluvní strany jsou v dobré finanční kondici

c/ se nepřiznává DPH, neboť v tuzemském reverse charge u stavebních prací se zálohy nezdaňují

 

Správná odpověď: - c/ u stavebních prací poskytnutých mezi dvěma tuzemskými plátci zálohy nepodléhají zdanění k DPH

Kategorie: