Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.252

V souvislosti se zákonem o evidenci tržeb č.112/2016 Sb. dojde k zavedení slevy na evidenci tržeb. Tu budou moci využít pouze poplatníci, kteří evidenci tržeb jsou povinni zavést.  Tato sleva na dani činí …

a/ 5.000 Kč

b/ 10.000 Kč

c/ 15.000 Kč

Správná odpověď:-a/ Do Zákona o daních z příjmů v platném znění se vkládá paragraf 35bc, který má dva odstavce a zjednodušeně říká, že výše slevy činí 5.000 Kča slevu lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu dle zákona č.112/2016 Sb. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Kategorie: