Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 256

Daňový poplatník – fyzická osoba uzavřel v roce 2008 smlouvu o soukromém životní pojištění a každým rokem až do roku 2015 si na základě potvrzení od pojišťovny uplatňoval odpočet 12.000 Kč ročně. Jde o smlouvu dle parametrů paragrafu 15, odst. 6, ZDP. Nyní – tj. v květnu 2016 smlouvu vypověděl a nechává si vyplatit celý zůstatek smlouvy, aniž by přestoupil k jiné pojišťovně. V okamžiku výpovědi mu je 56 let. Z pohledu daně z příjmů bude výplata ….

a/ osvobozena a celá hodnota je mimo jakékoli zdanění s ohledem na ustanovení paragrafu 4, ZDP

b/ odpočty uplatněné před dovršením 55 roku věku musí dodanit, zatímco odpočet po 55 letech věku je daňově osvobozen

c/ všechny odpočty uplatněné z této smlouvy bude muset ve svém daňovém přiznání dodanit dle paragrafu 10 ZDP – tj. jako ostatní příjmy

Správná odpověd: -/c  Jelikož jde o předčasné ukončení smlouvy na soukromé životní pojištění – tj. před 60 rokem věku poplatníka, tak musí daňový poplatník s ohledem na úpravu paragrafu 15, odst.6, ZDP, všechny odpočty dodanit.

Kategorie: