Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 259

Manželé pronajímají byt v bytovém domě, který je v jejich společném jmění. Příjem z pronájmu tohoto bytu za rok 2015 dle paragrafu 9, ZDP, bude zdaněn ..

a/ u jednoho z nich s tím, že předpis neurčuje u koho

b/ pouze u manželky, pokud má vyšší základ daně

c/ pouze u manžela – a to i v případě, že má za zdaňovací období nižší základ daně

Správná odpověď:-/a – Záleží na rozhodnutí manželů s ohledem na případnou optimalizaci

Kategorie: