Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 263

Po zavedení evidence tržeb do praxe budou v případě výpadku proudu podnikatelé …

a/ muset zcela zastavit prodej zboží či poskytování svých služeb, neboť pokladní zařízení bez elektřiny nejsou provozuschopná, a tudíž nelze vystavovat zákazníkovi účtenku

b/ muset mít připraven záložní zdroj energie nezávislý na veřejné síti, který musí neprodleně po výpadku proudu zapnout a standardním způsobem evidovat tržby včetně vystavování účtenek

c/ moci využít liberační podmínky v zákoně o EET a nadále poskytovat služby či prodávat zboží, avšak po obnovení elektřiny musí všechny účtenky zaslat na server daňové správy

Správná odpověď:-c/ Výpadek elektřiny nebo poruchy pokladního zařízení neznamená přerušení podnikatelské činnosti. Poplatník může dále prodávat, avšak musí tržby evidovat. Po skončení problému musí být doručeny na daňovou správu, i když nemohla být zákazníkovi řádně předána účtenka.

 

Kategorie: