Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 270

Aby bylo pořízení zboží z EU fakturováno jako osvobozené, tak musí být zajištěna přeprava zboží následujícím způsobem:

a/ zajistí ji prodávající nebo kupující nebo jimi zmocněná osoba

b/ zajistí ji prodávající nebo kupující či jakýkoli plátce registrovaný v zemi příjemce zboží

c/ zajistí ji přepravní firma registrovaná na seznamu respektovaných dopravců vedeném Evropskou komisí

Správná odpověď:-/a Aby mohlo být pořízení zboží z EU považováno za osvobozené, tak musí být splněny tři podmínky… a.transakce plátce plátci b. zboží přejde přes hranice EU a existuje k tomu odpovídající důkazní prostředek /např.CMR list/ c. přeprava je zajištěna prodávajícím nebo kupujícím anebo jimi zmocněnou osobou. Tj. nikdo jiný přepravu objednávat nemůže.

Kategorie: