Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 271

Novela ZDPH 2017 nově upravuje situace, kdy dojde k nějaké nestandardní situaci /zničení, krádež apod./ u zásob, při jejichž pořízení jsme v minulosti uplatnili odpočet. Po účinnosti novely budeme muset …

a/ provádět korekci z historických /vstupních/ cen zásob do účetnictví

b/ provádět korekci z aktuálních /zpravidla nižších/ cen předmětných zásob

c/ nemusíme provádět žádnou korekci a dříve uplatněný odpočet při jejich pořízení zůstane, tak jak je

Správná odpověď:-/a: Od roku 2017 dojde ke zpřísnění pravidel pro korekci odpočtu u obchodního majetku /rozuměj zásob/ a již nebudeme muset upravovat v aktuálních /nižších cenách/, ale těch původních /historických/.

Kategorie: