Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 281

Vlastník administrativní budovy, plátce DPH, pronajímá klientům nebytové prostory v této budově.  Mezi nájemci je mimo jiné i nezisková organizace, která není plátcem DPH. Při fakturování pronájmu této neziskové organizaci je uplatněn následující režim DPH…

a/ sjednané nájemné plus 21 procent DPH

b/sjednané nájemné plus 15 procent DPH

c/ sjednané nájemné jako osvobozené plnění bez nároku na odpočet DPH

Správná odpověď:-/ c – Jde o osvobozené plnění bez nároku na odpočet, tudíž se bude fakturovat neziskové organizaci bez DPH, avšak přibude práce s koeficientem krátícím vstupy pronajímatele.

Kategorie: