Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 313

Starobní důchodce žijící v Praze pobírá dva starobní důchody – český ve výši 8.000 Kč a britský ve výši 32.000 Kč po přepočtu z britské libry. Ročně úhrnem obdrží 480.000 Kč. Jiné příjmy nemá. V takovém případě jde pro něj o….

a/ příjem osvobozený od daně a nemusí podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob

b/ příjem osvobozený co se týče českého důchodu, zatímco důchod britský musí být zdaněn ve Velké Británii srážkovou daní ve výši 8 procent

c/ jde o částečně osvobozený příjem – a to do výše 396.000 Kč. Rozdílových 84.000 Kč musí zdanit v sekci ostatní příjmy dle paragrafu 10

Správná odpověď:-c/ Od daně z příjmů fyzických osob zůstane osvobozena pouze část ve výši 396.000 Kč. Zbývajících 84.000 Kč musí být zdaněno jako ostatní příjmy dle paragrafu 10 ZDP. Lze využít základní slevu na poplatníka ve výši 24.840 Kč a výsledná daň bude tudíž minimální.

Kategorie: