Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.311

Obec vlastní rybník, který se nenachází v jejím katastrálním území. V takovém případě je z hlediska daně z nemovitosti tento rybník …

a/ osvobozen

b/ podléhá povinnosti podat daňové přiznání k dani z nemovitosti, avšak daň musí být nulová

c/ podléhá povinnosti podat daňové přiznání k dani z nemovitosti a daňová povinnost není nulová

Správná odpověď:-c/ Veškeré pozemky obce nacházející se v jejím katastrálním území jsou od daně z nemovitostí osvobozeny a obec za ně nepodává přiznání. Pokud ovšem vlastní pozemky v jiném než vlastním katastrálním území, tak musí podávat přiznání a platit daň z nemovitosti.

Kategorie: