Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 298

Český plátce DPH dodává zboží německé firmě, které chce vystavit fakturu jako osvobozené plnění s nárokem na odpočet. Přepravu zboží z Prahy do Mnichova zajišťuje jiná německá firma, které je dalším zákazníkem v řadě. V takovém případě bude faktura správně vystavena…

a/ včetně české daně na výstupu

b/ jako osvobozené plnění s nárokem na odpočet

c/ jako osvobozené plnění bez nároku na odpočet

Správná odpověď:-a/ S ohledem na znění paragrafu 7 a paragrafu 64 ve vazbě na judikát Evropského soudního dvora Euro Tyre holding BV musí být takové plnění zdaněno v tuzemsku a to tím, že je faktura včetně české daně. Německá firma /to znamená příjemce plnění německé firmy/ se s ohledem na paragraf 6c musí registrovat v tuzemsku k DPH.

Kategorie: