Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.317

Plátce DPH v říjnu 2017 prodal osobní automobil, u něhož byl od začátku uplatňován poměrný nárok na odpočet. V důsledku toho mu s ohledem na znění paragrafu 78 ZDPH vznikla povinnost provést úpravu odpočtu DPH. Plátce je povinen takovou úpravu provést v daňovém přiznání za měsíc …

a/ říjen 2017

b/ listopad 2017

c/ prosinec 2017

Správná odpověď:-a/ Po účinnosti novely ZDPH /tj. po 1.7.2017/ musíme provádět úpravu dle paragrafu 78 případně vyrovnání odpočtu dle paragrafu 77 již za měsíc, kdy k důvodu pro úpravu či vyrovnání odpočtu došlo. Musí provést korekční mechanismus a nesmí dodaňovat na výstupu. Jde tedy o odlišnou praxi oproti předcházející úpravě, kdy docházelo k dodanění až v posledním zdaňovacím období za kalendářní rok.

Kategorie: