Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 331

Plátce dostal objednávku na vývoz zboží do Ruska, avšak po dohodě s německou mateřskou firmou je faktura vystavena právě na ní, tj. do Německa. Takovou transakci budeme považovat za …

a/ zasílání zboží

b/ dodání zboží do jiného členského státu

c/ vývoz zboží

Správná odpověď:-/c Na transakci bude nahlíženo jako na standardní vývoz bez ohledu na to, že faktura je vystavena na subjekt z jiného členského státu. Transakce bude podléhat paragrafu 66 ZDPH a bude osvobozena s nárokem na odpočet.

Kategorie: