Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.376

Režim v uplatňování DPH tzv. call-off stock se používá u jednoho z následujících typů transakcí…

a/ poskytnutí služby do jiného členského státu

b/ dodání zboží do jiného členského státu

c/ prodej zboží v tuzemsku na základě komisionářské smlouvy

Správná odpověď:-b/ Jde o situaci, kdy se dohodne dodavatel z jednoho členského státu s odběratelem z jiného členského státu na následující formě spolupráce. Dodavatel bude zboží expedovat do skladu odběratele, avšak samotný akt převodu vlastnického práva bude záležet pouze na prodejních možnostech odběratele. Tj. jinými slovy zboží je převezeno do jiného členského státu, avšak s ohledem na výše uvedené zůstává v majetku dodavatele. Přesto je nutné pro účely DPH provést zdanění – a to na straně dodavatele jako dodání zboží do jiného členského státu a na straně odběratele jako při pořízení zboží z JČS.

 

Kategorie: