Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 392

Na pronajatém majetku mezi dvěma podnikateli provádět technické zhodnocení tohoto majetku…

a/ nelze a lze jej provést až po ukončení nájemního vztahu

b/ lze jej provádět, avšak musí jej objednat, zaplatit a odepisovat pouze pronajímatel a vlastník předmětu nájemního vztahu v jedné osobě

c/ lze jej provádět ze strany nájemce i pronajímatele v závislosti na smluvním ujednání

Správná odpověď:-c/ Technické zhodnocení pronajatého majetku může být provedeno oběma účastníky nájemního vztahu v závislosti na smluvním ujednání. Co se týče odpisování, tak jej taktéž může odpisovat nájemce a pronajímatel. Každopádně pouze jeden z nich a musí to obsahovat smlouva.

Kategorie: