Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 397

Tuzemská právní kancelář zapsaná v tuzemsku v obchodním rejstříku se sídlem v Brně si na Slovensku pronajala kancelář, kde pracují její tři právníci a řeší zakázky místních klientů. Podle daňového poradce této firmy jí vznikla stálá provozovna na Slovensku. Samotný institut stále provozovny v tomto kontextu znamená, že ….

a/ s.r.o. přestává být daňovým rezidentem ČR a stává se daňovým rezidentem Slovenska

b/ s.r.o. zůstává daňovým rezidentem ČR a stává se paralelně i daňovým rezidentem Slovenska

c/ s.r.o. zůstává daňovým rezidentem ČR s tím, že na Slovensku je sice nerezidentem, avšak s ohledem na vznik stálé provozovny musí z ní plynoucí zisky zdaňovat tam

Správná odpověď:-c/ Institut stálé provozovny je základním prvkem mezinárodního zdaňování. Pokud při různých formách expanze nějaké firmě vznikne v jiném státu stálá provozovna, tak zůstává daňovým rezidentem ve státě, kde je subjekt založen a také s důrazem na to, kde je skutečně manažersky řízen. Ve státě, kde je stálá provozovna, se stává daňovým nerezidentem s tím, že by tam měl zdaňovat svoje zisky zde plynoucí.

Kategorie: