Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.401

Novela ZDPH 2020 přináší několik změn v oblasti unijního obchodu se zbožím. Jednou z těchto změn je zcela nový paragraf 18, který zavádí tzv. režim skladu. Tento režim znamená, že ….

a/ u jakéhokoli dodání do jiného členského státu musí být použit režim jednoho správního místa

b/ režim call-off stock je harmonizován nově zavedeným režimem skladu a bude závazný pro všechny členské státy

c/ jakýkoli obchod mezi dvěma subjekty z různých členských států musí být zaevidován přes sklad certifikovaného plátce DPH tzv. CTP, tj. certified taxable person

Správná odpověď:-b/

Režim skladu ve zcela novém paragrafu 18 v podstatě nahrazuje režim call-off stock, kdy je předem znám kupující z jiného členského státu, avšak při ukončení přepravy ve státě příjemce nedochází k převodu vlastnického práva na kupujícího. V nové úpravě účinné od 1.1.2020 není nutné uplatnit DPH k datu přemístění zboží, nýbrž až si jej kupující skutečně odebere. Na druhé straně budou muset obě strany vést velmi detailní evidenci zboží dodaného v režimu skladu, které po ukončení přepravy není předmětem daně.

Kategorie: