Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 410

POkud se dodavatel s odběratelem dohodnou na tzv. selfbillingové úmluvě, tak to znamená, že ...

a/ fakturu vystaví dodavatel

b/ fakturu vystaví odběratel

c/ fakturu vystaví třetí osoba

Správná odpověď:-:/ b. Selfbillingová úmluva vyjadřuje dohoduu, mezi dodavatelem a odběratelem, na základě které je zmocněn k vystaven faktury odběratel.

Kategorie: