Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.411

Zaměstnavatel má v kolektivní smlouvě zakotven příspěvek zaměstnancům na očkování proti chřipce. Výplata v peněžní formě takového příspěvku zaměstnanci bude mít na straně zaměstnavatele a zaměstnance následující daňový režim….

a/ nedaňový výdaj na straně zaměstnavatele a osvobozený příjem na straně zaměstnance

b/ daňově účinný výdaj na straně zaměstnavatele a osvobozený příjem na straně zaměstnance

c/ daňově účinný výdaj na straně zaměstnavatele a zdanitelný příjem na straně zaměstnance

Správná odpověď:-c/ S ohledem na znění paragrafu 24, odst.2, písmeno j) zákona o daních z příjmů a za předpokladu, že jde o ustanovení zakotvené v kolektivní smlouvě, tak na straně zaměstnavatel jde o daňově účinný výdaj. Co se týče zaměstnance, tak pro něj nemůže jít o osvobozený příjem a bude muset být celý přijatý příspěvek zahrnut do vyměřovacího základu.

 

Kategorie: