Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.416

Plátce DPH na základě revize smlouvy se svým odběratelem je povinen vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. Tato smluvní bude fakturována v následujícím režimu DPH…

a/ v sazbě, avšak v závislosti na tom, jaké sazbě podléhá hlavní plnění smlouvy, která je základem pro vyúčtování smluvní pokuty

b/ osvobozeno s nárokem na odpočet DPH

c/ není předmětem DPH

Správná odpověď:-c/ Smluvní pokuty nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Fakturace bude bez DPH. Nejde o poskytnutí služby ani o dodání zboží a v tomto případě se nejedná ani o slevu z ceny.

Kategorie: