Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.422

Polský plátce DPH si objednal u specialisty v manipulační, skladovací a logistické branži vykládku svého zboží v Brně. Vykládku provede tuzemský plátce DPH. V jakém daňovém režimu bude účtována tato služba ze strany tuzemského plátce DPH?

a/ sjednaná cena bez daně plus základní sazba DPH na výstupu

b/ sjednaná cena bez daně plus první snížená sazba DPH na výstupu

c/ sjednaná cena bez daně v přeneseném režimu s místem plnění v Polsku

Správná odpověď:-c/ Fakt, že vykládka zboží nastane v tuzemsku, není pro daňový režim podstatná. Tento charakter služby splňuje parametry základního režimu u služeb. Z něj vyplývá, že pokud bude služba adresována osobě povinné k dani, tak místo plnění se nachází v zemi příjemce. Tuzemská firma provádějící zakázku tudíž bude účtovat v přeneseném plnění a uvede jí na řádek 21 v přiznání k DPH a do souhrnného hlášení půjde o kód 3.

Kategorie: