Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.424

Družstvo provozující lesní školku prodává každý rok v jarních měsících semena lesních stromů podnikatelům z oblasti lesního hospodářství. Družstvo je plátcem DPH. Pokud fakturuje lesní semena plátci DPH, tak použije následující režim DPH….

a/ s ohledem na znění paragrafu 57 zákona o dani z přidané hodnoty půjde o osvobozené plnění bez nároku na odpočet na straně osoby uskutečňující plnění

b/ jde o běžné zdanitelné plnění s první sníženou sazbou DPH

c/ jde o režim přenesení s ohledem na znění paragrafu 92f ZDPH za předpokladu, že základ daně u dotčeného plnění překračuje částku 100.000 Kč

Správná odpověď:-c/ S ohledem na znění paragrafu 92f, odst. 1 ZDPH patří toto dodání mezi dvěma plátci do přenesené daňové povinnosti. To pouze za předpokladu, že hodnota plnění bez DPH je vyšší než 100.000 Kč. Pokud je hodnota plnění menší než 100.000 Kč, tak se dodavatel s odběratelem mohou dohodnout na uplatnění přenesené daňové povinnosti namísto uplatnění DPH na výstupu, což je obecně velmi doporučená varianta. Prodej semen má dle sazebníku NACE kód 1208.

Kategorie: