Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.427

Součástí novely zákona o evidenci tržeb č. 256/2019 Sb. je též tzv. sazbová změna pro vybraná plnění daně z přidané hodnoty. Je v ní uveden mimo dalších plnění též i přesun tzv. kohoutkové vody z první do druhé snížené sazby DPH. Tato změna sazeb byla původně naplánována ruku v ruce s nástupem třetí a čtvrté vlny EET, tj. k 1.5.2020. K jakému datu s ohledem na pozastavení náběhu EET je účinná tato sazbová novela?

a/ 1.5.2020

b/ 1.8.2020

c/ 1.1.2021

Správná odpověď:-a/ Sazbová novela vybraných plnění obsažená v zákoně č. 256/2019 Sb. bude navzdory pozastavení nástupu EET s ohledem na pandemickou situaci účinná od 1.5.2020.

Kategorie: