Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 430

Při dovozu zboží vzniká plátci povinnost přiznat daň v následujících celních režimech

a/ ve všech dovozních celních režimech

b/ v celním režimu dvojího užití

c/ v režimu volného oběhu, dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, konečného užití

Správná odpověď:-c/ Dovozní celní režimy, u nichž vzniká povinnost přiznat daň, jsou uvedeny v paragrafu 23 ZDPH. Obecně platí, že celní předpisy mají poněkud širší definici než daň z přidané hodnoty. Jinými slovy jsou celní režimy, které neznamenají povinnost platit DPH a pak jsou takové, které jsou uvedeny v paragrafu 23 a tam je povinnost přiznat DPH při dovozu nezpochybnitelná.

Kategorie: