Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 437

Zaměstnavatel má svůj výrobní závod umístěn v menším městě a drtivá většina jeho zaměstnanců v něm pracujících do něj dojíždí. Někdo vlastním autem a jiný za využití MHD. Zaměstnavatel tuto oblast vyřešil vnitřním předpisem, do kterého zakotvil, že každý dojíždějící zaměstnanec má nárok na peněžní příspěvek v souvislosti s dojížděním ve výši 2.000 Kč měsíčně. Tento příspěvek bude na straně zaměstnance….

a/ osvobozen od daně

b/ zdaněn úplně stejně jako mzda, tj. DPZČ včetně zpojistnění odvody na OSSZ a ZP

c/ osvobozen od daně a zpojistněn odvody na OSSZ a ZP

Správná odpověď:-b/ Z pohledu zaměstnance pobírající příspěvek na dojíždění zakotvený ve vnitřní směrnici se bude jednat o stejný daňový režim, jaký je aplikován u zdanění mzdy. V tomto případě je výše příspěvku stanovena paušálně, což může vést ke sporům mezi zaměstnanci, zda je každý kompenzován dle spravedlivého přístupu, avšak z hlediska zdanění na straně příjemce příspěvku je situace jasná a jednoznačná.

Kategorie: