Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.439

V srpnu 2020 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 343/2020 novela daňových zákonů obsahující mimo dalších daní též i změny v zákoně o dani z přidané hodnoty. Tyto změny se s účinností od 1.9.2020 týkají zejména následující oblasti ….

a/ zavedení třetí snížené sazby ve výši 8 procent

b/ zavedení nového daňového režimu prodeje zboží na dálku a elektronického rozhraní¨

c/ unijního obchodu se zbožím

Správná odpověď:-c/ Konečně vyšla ve sbírce zákonů novela ZDPH pro rok 2020, která mění některé parametry unijního obchodu se zbožím. Např. zavádí jendotný režim skladu pro celou EU bez možnosti vlivu národních legislativ.

 

 

Kategorie: