Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 445

Polská firma, plátce DPH v Polsku, fakturuje české firmě /plátce DPH v ČR/ práce typu kotvení a broušení nosné ocelové konstrukce na budově nacházející se v katastru města Jaroměř, která objednateli slouží jako její firemní sídlo. Na jakém řádku DAP bude přijaté plnění tohoto typu český plátce dodaňovat s ohledem na fakt, že na přijaté faktuře bylo napsáno, že daň odvede zákazník?

a/ řádek 5 či 6

b/ řádek 10 či 11

c/ řádek 12 či 13

Správná odpověď: -c/ Jde o přijaté zdanitelné plnění poskytnuté dle paragrafu 10 ZDPH, tj. práce na nemovité věci poskytnutá osobou z jiného členského státu, která nemá ve státě, kde se nachází předmětná nemovitost, ani sídlo ani provozovnu. S ohledem na to, že nejde o přenesenou daňovou povinnost dle základního pravidla pro služby, nýbrž o přenesené plnění dle paragrafu 10 ZDPH, tak k dodanění musí dojít prostřednictvím řádku 12 či 13 a nikoli prostřednictvím řádků 5 či 6.

 

Kategorie: