Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.447

Plátce DPH obchoduje s krmivy pro zvířata a zjistil, že část krmiv evidované na zásobách se zkazilo a není možné jej dále prodat. A to ani za symbolickou hodnotu. V takovém případě musí plátce u znehodnocených zásob provést …

a/ úpravu odpočtu dle paragrafu 78 ZDPH

b/ vyrovnání odpočtu dle paragrafu 77 ZDPH

c/ vyrovnání odpočtu dle paragrafu 77 ZDPH, avšak pokud prokáže na základě protokolu skutečnou likvidaci zásob, tak žádnou korekci odpočtu neprovádí

Správná odpověď:-c: Vyrovnání odpočtu dle paragrafu 77 ZDPH se provádí v situacích, kdy došlo k manku nebo zničení zásob, aniž by bylo manko či újma ekonomicky odůvodněna plátcem. V případě trvale poškozených zásob je dle Metodické informace GFŘ nutné provést likvidaci a mít k této likvidaci zásob protokol. V Ideálním případě jde o likvidaci externí firmou za úplatu. Pokud plátce nemá žádný důkaz o likvidaci, tak musí provést vyrovnání odpočtu dle paragrafu 77 a fakticky státu DPH tímto mechanismem vrátit.

Kategorie: