Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 448

V novele zákona o dani z přidané hodnoty účinné od 1.7.2021 se objevují následující dva nové termíny ….

a/ platforma a nákup zboží na dálku

b/ e-market a dálkový prodej

c/ prodej zboží na dálku a elektronické rozhraní

Správná odpověď.-c/ Předmětná novela ZDPH má charakter celoevropské novely a musí být implementována do národních zákonů. Její podstatou je reakce na rostoucí e-commerce. Na jedné straně je zaveden prodej zboží na dálku a na straně druhé je zavedena do zákona definice elektronického rozhraní. Za určitých okolností bude elektronické rozhraní mít charakter domnělého dodavatele, tj. stane se uměle vytvořenou osobou, která vypořádá DPH. Zejména půjde o dovoz zboží prostřednictvím elektronického rozhraní.

 

Kategorie: