Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 455

Zaměstnanec pracující pro zaměstnavatele tzv. na homeoffice může požádat o proplacení následujících vstupů vázaných na domácí práci s tím, že pro zaměstnavatele budou takové vstupy daňově účinným nákladem …

a/ náklady na vytápění domácnosti

b/ náklady na vytápění domácnosti, spotřebu elektřiny v domácnosti, vody a internetového připojení

c/ opotřebení vlastního nářadí a vlastních pomůcek používaných na home office

Správná odpověď: c/ Problematice se věnoval mimo jiné Koordinační výbor KV KDP 546/26.06.2019 kde je výslovně uvedeno, že nelze přenášet ani část nákladů nutných k provozu domácnosti. Jedinou výjimku tvoří opotřebení pracovních pomůcek, které jsou v adekvátní míře používány pro práci na home office.

 

 

 

Kategorie: