Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.458

Tuzemský plátce DPH se dohodl s jiným tuzemským plátcem na poskytnutí ve smlouvě určených IT služeb spočívajících v třídění dat poskytnutých na paměťovém nosiči. Co se týče platební podmínky, tak se dohodly na provedení úhrady za uskutečněná plnění v kryptoměně, která není navázána na žádnou světovou měnu. Lze takové plnění vůbec vyfakturovat a jde vůbec o zdanitelné plnění?

a/ není zdanitelným plněním, neboť nejde o měnu konvertibilní na EUR, USD či CZK.

b/ je zdanitelným plněním a základ daně bude stanoven kvalifikovaným odhadem rozhodce, který pro tyto účely musí být ve smlouvě jmenován a odsouhlasen oběma smluvními stranami

c/ jde o zdanitelné plnění a základ daně musí odpovídat principu ceny obvyklé pro daný smluvní závazek

Správná odpověď:-c/ Pokud plátce DPH uskuteční zdanitelné plnění s platební podmínkou v kryptoměně, kterým je dodání zboží nebo poskytnutí služby a toto plnění má místo plnění v tuzemsku, stanoví se základ daně jako cena obvyklá bez daně za dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Kategorie: