Vše pro účetní

Kvíz

Kvíz

Tuzemský plátce DPH vystupující v roli vývozce si objedná přepravu zboží z tuzemska na Ukrajinu u tuzemské spediční firmy. Jelikož spediční firma nemá dostatek vlastních kapacit, tak realizaci této zakázky předá jinému tuzemskému přepravci. Všichni zúčastnění jsou plátci DPH. Faktura mezi vývozcem a spediční firmou a faktura mezi spediční firmou a přepravcem bude mít následující režim v oblasti daně z přidané hodnoty?

a/ obě faktury budou osvobozeny s nárokem na odpočet dle paragrafu 69 ZDPH
b/ faktura mezi vývozcem a spediční firmou bude osvobozena s nárokem na odpočet a faktura mezi přepravcem a spediční firmou bude zdaněna sazbou DPH ve výši 21 procent
c/ obě faktury budou tzv. v sazbě a bude uplatněna DPH na výstupu u obou

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com