Vše pro účetní

Kvíz

Kvíz

Tuzemský plátce DPH se dohodl s jiným tuzemským plátcem na poskytnutí ve smlouvě určených IT služeb spočívajících v třídění dat poskytnutých na paměťovém nosiči. Co se týče platební podmínky, tak se dohodly na provedení úhrady za uskutečněná plnění v kryptoměně, která není navázána na žádnou světovou měnu. Lze takové plnění vůbec vyfakturovat a jde vůbec o zdanitelné plnění?

a/ není zdanitelným plněním, neboť nejde o měnu konvertibilní na EUR, USD či CZK
b/ je zdanitelným plněním a základ daně bude stanoven kvalifikovaným odhadem rozhodce, který pro tyto účely musí být ve smlouvě jmenován a odsouhlasen oběma smluvními stranami
c/ jde o zdanitelné plnění a základ daně musí odpovídat principu ceny obvyklé pro daný smluvní závazek

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com