Vše pro účetní

Kvíz

Kvíz

Plátce DPH provedl v listopadu 2019 inventuru zásob a s hrůzou zjistil, že ve skladu chybí před cca jedním rokem nakoupený materiál na skladě v pořizovacích cenách za přibližně jeden milión korun. Při pořízení tohoto materiálu před cca jedním rokem byl nárokován plátcem plný nárok na odpočet DPH. V takovém případě se dá doporučit následující postup z pohledu dopadu tohoto manka do daně z přidané hodnoty ……......

a/ nedělat nic v DPH a jednorázově odepsat chybějící materiál z účetnictví
b/ řídit se dopadem paragrafu 77 ZDPH a v případě, že se jedná o tzv. nepodložené a nevysvětlené manko vrátit státu odpočet
c/ řídit se paragrafem 78 ZDPH a provést tzv. úpravu odpočtu dle jeho úpravy

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com