Vše pro účetní

Kvíz

Kvíz

V předcházejícím týdnu podepsal prezident ČR novelu zákona o evidenci tržeb, na základě které …

a/ se evidence tržeb vůbec neobnoví pro žádné dotčené subjekty
b/ se evidence tržeb povinně obnoví od 1.1.2021 a k tomuto datu do ní vstoupí všechny zatím neevidující subjekty dotčené tímto zákonem
c/ se evidence tržeb povinně obnoví od 1.5.2023 a k tomuto datu do ní vstoupí všechny zatím neevidující subjekty dotčené tímto zákonem

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com