Vše pro účetní

Kvíz

Kvíz

V srpnu 2020 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 343/2020 novela daňových zákonů obsahující mimo dalších daní též i změny v zákoně o dani z přidané hodnoty. Tyto změny se s účinností od 1.9.2020 týkají zejména následující oblasti ….

a/ zavedení třetí snížené sazby ve výši 8 procent
b/ zavedení nového daňového režimu prodeje zboží na dálku a elektronického rozhraní
c/ úpravy unijního obchodu se zbožím

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com