Vše pro účetní

Kvíz

Kvíz

Od 1.1.2021 bude podléhat dani z přidané hodnoty dovoz zboží objednaný ze třetí země od obchodníka s ohledem na následující hodnotu dováženého zboží …….

a/ 150 EUR a více
b/ 22 EUR a více
c/ není stanoven limit a DPH budou podléhat všechny občanské dovozy bez ohledu na částku

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com