Vše pro účetní

Kvíz

Kvíz

Družstvo provozující lesní školku prodává každý rok v jarních měsících semena lesních stromů podnikatelům z oblasti lesního hospodářství. Družstvo je plátcem DPH. Pokud fakturuje lesní semena plátci DPH, tak použije následující režim DPH….

a/ s ohledem na znění paragrafu 57 zákona o dani z přidané hodnoty půjde o osvobozené plnění bez nároku na odpočet na straně osoby uskutečňující plnění
b/ jde o běžné zdanitelné plnění s první sníženou sazbou DPH
c/ jde o režim přenesení s ohledem na znění paragrafu 92f ZDPH za předpokladu, že základ daně u dotčeného plnění překračuje částku 100.000 Kč

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com