Vše pro účetní

Kvíz

Kvíz

V rámci systému kontrolního hlášení došlo s účinností od 1.1.2023 ke změně lhůty, do kdy musí dotčený plátce reagovat na výzvu k odstranění pochybností v již podaném KH zaslanou správcem do datové schránky. Tato lhůta je od 1.1.2023 stanovena na …

a/ 10 pracovních dnů od doručení
b/ 5 kalendářních dnů od doručení
c/ 17 kalendářních dnů od připsání zprávy do datové schránky

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Kategorie: