Vše pro účetní

QR Faktura - Načítání účetních dat z faktur

Účetní data z faktur můžete snadno načíst do účetního programu naskenováním QR kódu na faktuře. Sníží se tím možnost chybného zadání důležitých údajů, jako je číslo faktury, datum splatnosti, DUZP, základ daně a daň, datum vystavení a další.

Zdroj: www.qr-faktura.cz