Vše pro účetní

Mezinárodní standardy IFRS lépe odrážejí skutečný stav firem. České účetnictví se jim má přiblížit

Přiblížit české účetnictví mezinárodním standardům má připravovaný návrh nového zákona o účetnictví, podle nějž se má v Česku účtovat od roku 2024. Prvotní návrh připravený letos ministerstvem financí zavádí například možnost přepočítat dlouhodobé závazky a rezervy anebo účtovat v zahraniční měně, třeba v eurech, dolarech nebo librách.

Zdroj: www.faei.cz