Vše pro účetní

Spojená verze novely zákona o daních z příjmů v rámci tzv. novely zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu s vyznačením změn

Bezprostředně po přijetí tzv. konsolidačního balíčku (zákon č. 349/2023 Sb.) byly v rámci novely některých zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří (zákon č. 462/2023 Sb.) přijaty další úpravy v oblasti daní z příjmů vztahující se zejména k podpoře zajištění na stáří či uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Pro snadnější orientaci v novelizovaných ustanoveních Generální finanční ředitelství zveřejňuje materiál zpracovaný Ministerstvem financí ČR - spojenou verzi novely zákona o daních z příjmů v rámci zákona č. 462/2023 Sb. s vyznačením změn v důsledku přijatých pozměňovacích návrhů.

Zdroj: www.financnisprava.cz