Vše pro účetní

Tisková zpráva MPSV: eNeschopenka: systém se intenzivně testuje, k jejímu fungování se konala opakovaná jednání

Zástupci MPSV a ČSSZ vedli k zavádění a fungování eNeschopenky od března 2019 řadu podstatných jednání, a to i opakovaných, jak se zástupci zaměstnavatelů, tak s lékaři a jejich odbornými sdruženími. Všem dotčeným subjektům zaslala ČSSZ informační dopisy s přehledem všech zásadních změn od 1. ledna příštího roku včetně podrobného návodu, za jakých podmínek budou moci se systémem eNeschopenky pracovat. Kromě dopisů získávají lékaři i zaměstnavatelé informace přímo od zástupců okresních správ sociálního zabezpečení. Nedílnou součástí zavádění eNeschopenky byla a je intenzivní komunikace s dodavateli lékařských a mzdových software, jejichž připravenost je rovněž pro fungování systému zásadní.

Zdroj: www.mpsv.cz