Vše pro účetní

Informace k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů

GFŘ pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob při uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje vydává informaci k problematice Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34ba zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje (dále jen „odpočet“).

Zdroj: www.financnisprava.cz