Vše pro účetní

Tisková zpráva MF ČR: MF k vyplácení kompenzačního bonusu

Ministerstvo financí si je vědomo dílčích nedostatků v exekutivní rovině vyplácení kompenzačního bonusu a individuálních pochybení lidského faktoru při ověřování oprávněnosti nároku, kdy některé úřady příliš přenáší důkazní povinnost na žadatele. Z aktuálních statistik nicméně vyplývá, že finanční úřady přistupují neprodleně k výplatě kompenzačního bonusu u drtivé většiny žádostí. Z dosud přijatých žádostí ke zpracování byl bonus vyplacen nebo je v procesu vyplacení zhruba u 97 % žádostí. Nelze proto souhlasit s tvrzením, že finanční úřady postupují při vyplácení kompenzačního bonusu restriktivněji než v předchozích obdobích.

Zdroj: www.mfcr.cz