Vše pro účetní

Tisková zpráva ČSSZ: Postup v situaci, kdy jsou souběžně vystavené eNeschopenky pro karanténu a pro nemoc

V souvislosti s testováním zaměstnanců od 17. 1. 2022 byl ze strany Krajských hygienických stanic (dále jen „KHS“) nasazen nový systém automatického zakládání eNeschopenek pro karanténu na základě hlášení zaměstnavatele. Tyto automaticky vystavené eNeschopenky lze pak na straně zaměstnavatele odlišit podle údaje v poli profese, kde se uvádí slovní spojení „Karanténa testování zaměstnanců“. Vedle automatického vystavování však i nadále KHS pokračují ve vystavování eNeschopenek pro karanténu ručně v případě trasování.

Zdroj: www.cssz.cz