Vše pro účetní

Mimořádný příspěvek zaměstnanci dle zákona č. 121/2021 a tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb u příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí

Za účelem sjednocení postupu příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí (dále jen „místní příspěvkové organizace“) vydává Ministerstvo financí stanovisko k problematice mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě podle zákona č. 121/2021 Sb. ve vazbě na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb. Stanovisko je aplikovatelné s účinností od 1. 1. 2022, případný odlišný postup příspěvkových organizací v roce 2021 tímto není dotčen.

Zdroj: www.mfcr.cz