Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.461

V září 2022 čelí odběratelé elektřiny i tepla velmi bolestné cenové krizi. Zkusme si položit odbornou otázku v DPH ohledně uplatňované sazby dodavatelem. Máme tady domácnost pana Karla, který bydlí na nejmenovaném pardubickém sídlišti v bytovém domě ve svém bytě. Odběratelem tepla z Elektrárny Opatovice je SVJ, které následně přeúčtovává teplo jednotlivým vlastníkům. Pak zde máme jeho kamarádku Pavlu, která bydlí v rezidenční čtvrti rodinných domů v Pardubicích na Studánce a používá k vytápění plynový kotel. Za dodávky plynu jí chodí od distributora plynu daňový doklad.  Jaké sazby případně osvobození bude uplatněno u zdanitelného plnění panu Karlovi a paní Pavle?

 

a/ panu Karlovi 10 procent a paní Pavle 10 procent

b/ panu Karlovi 10 procent a paní Pavle 21 procent

c/ panu Karlovi 21 procent a paní Pavle 21 procent

 

Správná odpověď: b/ Ačkoliv to je velmi překvapivé, tak oba mají stejnou klientskou „potřebu“. Tou je zatopit si doma. Z pohledu daně z přidané hodnoty jde ovšem o dvě různá plnění. Zatímco dodání tepla je ve druhé snížené sazbě DPH, tak dodání plynu distributorem nemá žádné zvýhodnění v ZDPH a tím pádem podléhá základní sazbě DPH. Jednoduše napsáno jde o exemplární případ toho, že daně nemají logiku.

Kategorie: