Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 462

Vystavit daňový doklad mezi dvěma tuzemskými partnery v jiné měně než v Kč za předpokladu, že jde o tuzemské zdanitelné plnění ….

a/ nelze za žádných okolností

b/ lze v případě, že si to obě smluvní strany výslovně ujednají ve smlouvě s tím, že kurz pro potřeby DPH na vstupu a DPH na výstupu se může lišit v závislosti na vnitropodnikové směrnici věnované používaným kurzům v účetní jednotce

c/ lze v případě, že si to obě strany výslovně ujednají ve smlouvě. Výstavce daňového dokladu musí uvést alespoň daň přepočtenou na Kč s tím, že výše daně v Kč uvedená na dokladu je pro potřeby uplatnění DPH na vstupu plně závazná i pro příjemce plnění

Správná odpověď:-c/ Vystavit daňový doklad v jiné měně lze v případě, že si smluvní strany tuto doložku ujednají ve smlouvě. Daň uvedená v Kč je závazná pro dodavatele pro potřeby daně přiznané a ta samá částka musí být použita i pro potřeby uplatnění daně na vstupu. Není možné, aby si odběratel přepočet daň a základ daně pro potřeby DPH jiným kurzem než je uveden na vystaveném daňovém dokladu.

Kategorie: